021.408.67.83 •

Sistemul de management integrat

Noi credem că inovaţiile noastre în domeniul vopselelor şi lacurilor nu trebuie să dăuneze mediului înconjurător şi că protejarea naturii trebuie să rămână o prioritate. Aceasta înseamnă că toate procesele de producţie trebuie să fie sustenabile şi încadrate în standarde stricte.

De aceea, Policolor a implementat şi menţinut un sistem de management integrat calitate-mediu-sănătate şi securitate ocupaţională, preocupându-se permanent de calitatea produselor şi serviciilor furnizate. Astfel răspunde aşteptărilor tuturor părţilor interesate (clienţi, furnizori, angajaţi, comunitate) și îşi menţine imaginea şi reputaţia în ceea ce priveşte protejarea mediului și a sănătăţii.

Obiectivele generale ale sistemului de management integrat calitate-mediu-sănătăte şi securitate ocupaţională, au ca principal scop:

  • Calitatea produselor pentru asigurarea satisfacției clienților și partenerilor;
  • Minimizarea pierderilor și utilizarea rațională a resurselor;
  • Prevenirea poluării accidentale;
  • Reducerea cantității de deșeuri produse și tratarea acestora în conformitate cu legislația în vigoare;
  • Utilizarea eficientă a materiilor prime, materialelor și utilităților în vederea economisirii resurselor naturale.
IQNET 9001
IQNET 14001
IQNET 18001
SRAC 9001
SRAC 14001
SRAC 18001

Proiect divizare partiala Policolor SA (7 martie 2012)

Declaratia de politica integrata: calitate-mediu-sanatate si securitate ocupationala (20 iunie 2017)

Politica in domeniul calitatii - Obiectivele calitatii (20 iunie 2017)

Obiectivele si tintele de securitate, sanatate si protectie a mediului (20 iunie 2017)